Btech
Công ty TNHH công nghệ số Sáng Nghiệp
Địa chỉ: 108 Nguyễn Duy Cung, phường 12, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: +84 8 38311872
Fax: +84 8 39471198
Website: www.hethongxephangtudong.com
  www.btech.com.vn
Email: kinhdoanh@btech.com.vn
  kythuat@btech.com.vn
  kinhdoanh.btech@gmail.com
  kythuat.btech@gmail.com